Ukupni uticaj nedozvoljene razmene datoteka putem P2P mreža je negativan

Neki komentari na anketu organizacije American Assembly o kulturi kopiranja muzičkih sadržaja  

17. oktobar 2012.

Većina obavljenih istraživanja pokazuje da nedozvoljena razmena datoteka putem P2P kompjuterskih mreža (P2P file-sharing) ima negativan uticaj na prodaju snimljenih muzičkih sadržaja. Nedopuštena razmena datoteka predstavlja i značajnu prepreku napretku tržišta digitalne muzike budući da na taj način umetnici, stvaraoci i investitori u muzičku industriju ostaju nenagrađeni. Kao i kod drugih vidova piraterije, time se stvara nelojalna konkurencija ogromnom broju legitimnih sajtova i muzičkih servisa kojima korisnici muzike pristupaju širom sveta.

Organizacija IFPI je primila k znaju anketu o kulturi kopiranja, koju je „uz pomoć nagrade za istraživanje koju dodeljuje Google“ sprovela organizacija American Assembly i o kojoj napisi u nekim medijima mogu dovesti do određenih nesporazuma. Naime, autor ovog izveštaja Joe Karaganis navodi da: „Američki korisnici P2P mreža imaju veće muzičke kolekcije nego oni koji ne koriste te mreže (za oko 37% veće). Kako se moglo i očekivati, najveći deo te razlike potiče od činjenice da korisnici P2P mreža u većoj meri „preuzimaju besplatno“ i „kopiraju od svojih prijatelja i porodice“. Međutim, jedan deo te razlike potiče i od toga što ova populacija u znatno većoj meri zakonito kupuje digitalne muzičke sadržaje nego oni koji ne koriste P2P mreže, otprilike za 30% više“.

Mada su ranije sprovedene studije pokazale da neki od korisnika koji na nedozvoljen način koriste P2P mreže takođe daju novac da bi nabavili muzičke sadržaje, te da su neki od njih veliki fanovi koji za muziku daju značajne sume novca, ovakve korisnike po broju uveliko premašuju korisnici koji na nedozvoljen način koriste P2P mreže i za muzičke sadržaje plaćaju veoma malo ili ništa. Istraživanje koje je tokom 2010. godine obavila kompanija NPD Group u SAD pokazalo je da tek 35% korisnika P2P mreža plaća za preuzimanje muzike. P2P korisnici potroše u proseku 42 dolara na muzičke proizvode, u poređenju sa 76 dolara koliko potroše oni koji plaćaju preuzimanje muzičkih sadržaja, odnosno u poređenju sa 126 dolara koliko potroše pretplatnici na muzičkim servisima. Ukupni uticaj korišćenja P2P mreža na kupovinu muzičkih sadržaja je negativan, uprkos malom broju korisnika P2P mreža koji troše velike količine novca na muzičke sadržaje. Ova činjenica potkrepljena je i studijom koju je u Evropi obavila firma Jupiter Research 2009. godine.

Noviji pregled studija o uticaju piraterije, koji su Michael D. Smith i Rahul Telang sa Univerziteta Carnegie Mellon objavili pod nazivom „Ocena akademskih radova o uticaju medijske piraterije na prodaju“, pokazuje da se u najvećem broju ovih studija konstatuje da piraterija šteti prodaji medijskih sadržaja.

Organizacija IFPI i njeni članovi nastoje da pomognu da se na globalnom nivou stvori prosperitetan sektor digitalne muzike. U više od 100 zemalja postoji oko 500 legalnih muzičkih servisa koji potrošačima nude širok spektar usluga pristupanja muzičkim sadržajima, uključujući i preuzimanje, streaming, kao i muzičke video servise čiji rad omogućavaju marketinške delatnosti. Za više informacija posetite nedavno ažuriranu internet stranicu www.pro-music.org, na kojoj možete naći sve bitne informacije o pristupanju digitalnim muzičkim sadržajima.