IFPI pozdravlja zatvaranje sajta Demonoid

Organizacija IFPI, koja zastupa interese proizvođača fonograma širom sveta, pozdravila je danas zatvaranje Demonoid bitTorrent servisa koji je predstavljao značajan kanal za nedozvoljenu distribuciju muzičkih sadržaja.

IFPI je podnela je niz pritužbi na ovaj neovlašćeni servis koji je kontinuirano kršio prava muzičkih produkcijskih kuća članica ove organizacije. Kao odgovor na ove pritužbe, Interpol je koordinisao mere na međunarodnom nivou koje su dovele do zatvaranja ovog internet sajta i oduzimanja servera od strane ukrajinske policije, te do pokretanja krivične istrage protiv vlasnika sajta u Meksiku i niza hapšenja i oduzimanja imovine. IFPI je pružila pomoć Interpolu, Odeljenju za privredna krivična dela ukrajinske policije (DEC), kao i istražnom organima Javnog tužilaštva Meksika (PGR).

„Međunarodna policijska saradnja je od ključnog značaja za zaustavljanje nelegalnih aktivnosti pripadnika transnacionalnog organizovanog kriminala kada god se za to ukaže prilika“, rekao je Džon Njut (John Newton) načelnik Interpolovog odeljenja za suzbijanje nedozvoljene trgovine. „U ovom slučaju su policijske snage sa različitih krajeva sveta delovale zajedno sa Interpolom i muzičkom industrijom i sa uspehom prekinule nelegalni distribucioni lanac muzičkih proizvoda“.

Džeremi Benks (Jeremy Banks), direktor IFPI zadužen za borbu protiv piraterije, izjavio je da je „Demonoid bio jedan od vodećih globalnih igrača u svetu digitalne piraterije, koji je predstavljao nelojalnu konkurenciju za više od pet stotina ovlašćenih servisa digitalne muzike koji nude vredne muzičke sadržaje potrošačima uz poštovanje prava muzičkih umetnika, tekstopisaca i muzičkih kuća. Operacija zatvaranja Demonoid-a je sjajan primer međunarodne saradnje u borbi protiv servisa koji je masovno omogućavao nezakonitu distribuciju muzičkih sadržaja. Želeo bih da se zahvalim svim službenim licima koja su učestvovala u operaciji zatvaranja jednog subjekta koji je zasnivao svoje poslovanje na zloupotrebi tuđih prava“.