SAOPŠTENJE ZA JAVNOST ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE-OFPS

Problem muzičkog dinara je pred rešenjem, a kolektivne organizacije za naplatu ove naknade i korisnici muzike na ovim prostorima su pregovorima došli nadomak dogovora koji će biti prihvatljiv za sve strane. Ovim povodom, javnosti se saopštenjem obratila OFPS (Organizacija proizvođača fonograma Srbije):

Organizacija proizvođača fonograma Srbije (OFPS) obaveštava javnost da je u proteklom periodu zajedno sa Organizacijom za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora (PI) imala intenzivne kontakte i pregovore sa predstavnicima pojedinih udruženja koja zastupaju korisnike iz reda javnog saopštavanja i javnog emitovanja, ali takođe i sa predstavnicima obveznika plaćanja posebne naknade, među kojima su Unija poslodavaca Srbije, Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Srbije, Anem, RDU RTS, RUV Radio-televizija Vojvodine, a sve u cilju uspešnije buduće saradnje i prevazilaženja dosadašnjih nesporazuma zaključivanjem sporazuma i protokola o saradnji.

Organizacija OFPS je takođe zajedno sa Unijom poslodavaca Srbije i kolektivnim organizacijama Sokoj i PI, Ministarstvu finansija i privrede podnele inicijativu za izmenu Zakona o porezu na dodatu vrednost smanjenjem stope poreza na dodatu vrednost sa postojećih 18% na 8% u slučaju prenosa i ustupanja autorskog i srodnih prava putem kolektivnog ostvarivanja autorskog odnosno srodnog prava i omogućavanjem da kolektivne organizacije PDV plaćaju po naplati potraživanja, što bi u bolji položaj dovelo prevashodno korisnike, a zatim i nosioce prava.

Podsećamo da su organizacije OFPS i PI u 2012. godini zanatlijama omogućile popust od 100%, odnosno oslobodile ih od obaveze plaćanja jedinstvene naknade za javno saopštavanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija.

Još jednom pozivamo sve korisnike da sami prijave korišćenje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija za 2012. godinu, kako bi ostvarili popust od 33,3 % od iznosa naknade određenog Tarifom naknada („Službeni glasnik RS“ 94/09 i 30/11).

Sve dodatne informacije možete pronaći na internet stranici Organizacije: www.ofps.org.rs ili telefonskim putem: 011/3099-335, 3099-336, 3099-227, 3099-228.