Vrhovni sud Nemačke konstatovao da se Rapidshare može smatrati odgovornim za povrede autorskog prava

17. jul 2012. godine

Najviši sud u Nemačkoj doneo je odluku da kompanija Rapidshare može biti odgovorna za povrede autorskog i srodnih prava ukoliko ne preduzme odgovarajuće mere nakon saznanja da se na njenom sajtu nalaze nezakoniti sadržaji. Ova odluka doneta je u sudskom postupku koji je protiv Rapidshare-a pokrenula kompanija Atari koja se bavi proizvodnjom video igara.

Rapidshare je ranije sa uspehom branio stav pred Višim regionalnim sudom da ne može proveravati sadržaj svake datoteke koja se nalazi na njegovim serverima i da se njegova delatnost sastoji samo u pružanju usluga za skladištenje i prenos podataka. Vrhovni savezni sud je, međutim, istakao da nakon što dobije obaveštenje o povredama autorskog prava kompanija mora preduzeti mere radi sprečavanja daljeg postavljanja na mrežu istog predmeta zaštićenog autorskim pravom, uz razumna ograničenja.

Vrhovni sud je takođe naveo da Rapidshare mora pregledati svoju kolekciju datoteka i aktivno brisati primerke relevantnih video igara. Ukoliko ova kompanija ne preduzme neku od navedenih mera u pogledu konkretnog sadržaja o kome je obaveštena, može se smatrati odgovornom za pretrpljenu štetu. Vrhovni sud je konstatovao da Rapidshare mora preduzimati ovakve mere „uz razumna ograničenja“, te je predmet vratio Višem regionalnom sudu radi definisanja tih ograničenja.