Obaveštenje o potpisivanju bilateralnog sporazuma

26.09.2011 god. potpisan bilateralni sporazum sa kolektivnom organizacijom Kvantum iz Bosne i Hercegovine.