Poziv nosiocima prava za prijavu fonograma

Direktor Organizacije proizvođača fonograma Srbije poziva sve proizvođače fonograma i nosioce prava proizvođača fonograma koji nisu članovi Organizacije proizvođača fonograma Srbije, a koje Zakon o autorskom i srodnim pravima u raspodeli ravnopravno tretira sa članovima, da najkasnije do 31.08.2011. godine prijave svoje fonograme Organizaciji, u cilju učestvovanja u raspodeli naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma za period 2010. godina.

Sve informacije o načinu prijave fonograma mogu se dobiti na brojeve telefona 011/3099-335, 3099-336, 3099-227, 3099-228 ili na email: info@ofps.org.rs