Obaveštenje o izmenama i dopunama Pravilnika o prijavi emitovanih fonograma od strane emitera

Radi jednostavnijeg i efikasnijeg regulisanja načina i uslova pod kojima su emiteri (organizacije za radiodifuzuju) obavezni da prijavljuju emitovane fonograme Organizaciji proizvođača fonograma Srbije, Upravni odbor Organizacije je na sednici održanoj dana 20.04.2011. godine, usvojio Izmene i dopune Pravilnika o prijavi emitovanih fonograma od strane emitera (u daljem tekstu: Izmene i dopune Pravilnika), sve u cilju ostvarivanja bolje i uspešnije saradnje između Organizacije i emitera.

Izmene i dopune Pravilnika predviđaju dostavu emitovanih fonograma (košuljica) putem pošte u eksel tabeli snimljenoj na CD, propisuju koje elemente košuljica treba da sadrži kako bi bila ispravna i u kom roku mora biti dostavljena, ko i kako utvrđuje ispravnost i potpunost košuljica, kako se postupa sa neispravnim košuljicama, šta je svaki emiter dužan da uz košuljicu dostavi i dr.

Važno je znati da svaki emiter u svakom momentu tokom radnog vremena Organizacije (08:00h – 16:00h) može od zaposlenih u službi koja vrši obradu košuljica da dobije sva potrebna obaveštenja oko načina i forme dostavljanja, kao i popunjavanja košuljica i to putem tel/fax +381(11) 3099-335, 3099-336, 3099-227, 3099-228 ili mail-a emitovano@ofps.org.rs.

Kompletan tekst Pravilnika o prijavi emitovanih fonograma od strane emitera možete preuzeti sa zvaničnog sajta Organizacije na ovoj adresi.