Preostali neprepoznati za 2022, 2021 i 2020. godinu nakon Konačnog obračuna za 2022. godinu

Obaveštavaju se nosioci prava da rok za prepoznavanje iz Liste neprepoznatih fonograma teče od dana kada su oni postavlјeni na internet stranicu organizacije OFPS.