RASPODELA NAKNADA PROIZVOĐAČIMA FONOGRAMA ZA 2022. GODINU

Početkom jula 2023. godine Organizacija proizvođača fonograma je učesnicima u raspodeli ispostavila obrazložene obračune za period 2022. godine, čemu je prethodio postupak prijave fonograma, obrade prijava, rešavanja spornih fonograma, kao i prijema i obrada popisa emitovanih predmeta zaštite (košuljica) dostavljenih od strane pružalaca medijskih usluga (TV i radio emitera). Obračunom je obuhvaćeno 172 učesnika u raspodeli.

Po ustaljenoj praksi i pravilima propisanim Planom raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma, raspodela se temelji na kriterijumu stvarnog korišćenja predmeta zaštite, što podrazumeva raspodelu naknada nosiocima prava za emitovane fonograme na bazi dostavljenih košuljica od strane pružalaca medijskih usluga (TV i radio emitera), nad kojima organizacija OFPS vrši monitoring, kako samostalno, tako i koristeći se softverom španske firme BMAT.

Nakon ispostavljenih obrazloženih obračuna za 2022. godinu, usledio je postupak uvida u dokumentaciju, podnošenja prigovora i odlučivanja po prigovorima, kao i postupak obeležavanja neprepoznatih fonograma i rešavanja spornih fonograma. Prigovore na obrazloženi obračun podnelo je 4 učesnika u raspodeli, o kojima je u roku propisanom Planom raspodele odluku donela Komisija za proveru raspodele i rešavanje po prigovorima na obračune. Po okončanju celokupne procedure propisane Planom raspodele, u decembru 2023. godine učesnicima u raspodeli biće ispostavljeni konačni obračuni za period 2022. godina.

Prikupljena naknada od korisnika u 2022. godini bila je 12% viša od naknade prikupljene u 2021. godini, dok su troškovi rada iznosili 20,09%. Sam fond za raspodelu za 2022. godinu je za 35% veći od fonda za raspodelu za 2021. godinu.

Fond za raspodelu se deli na 4 fonda: Fond I čiji iznos odgovara iznosu naplaćenom od korisnika koji vrše emitovanje repertoara koji iznosi 46,4% u odnosu na ukupan fond, Fond II čiji iznos odgovara iznosu naplaćenom od korisnika iz reda reemitera koji iznosi 22,5% u odnosu na ukupan fond, Fond III čiji iznos odgovara iznosu naplaćenom od korisnika iz reda javnog saopštavanja koji iznosi 30,6% u odnosu na ukupan fond i Fond IV čiji iznos odgovara iznosu naplaćenom od obveznika plaćanja posebne naknade i web radija i web televizije koji iznosi 0,5% u odnosu na ukupan fond.

Organizacija OFPS, u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Statutom i Planom raspodele od fonda za raspodelu izdvaja 10% sredstava koja predstavljaju fond za kulturne namene. U raspodeli sredstava za kulturne namene za 2022. godinu učestvovalo je 152 pravna i fizička lica.

Organizacija OFPS će na ime raspodele za 2022. godinu učesnicima isplatiti oko 303,9 miliona dinara bruto.

U raspodeli učestvuje 90 članova (od kojih su 19 licencni zasupnici), 72 lica koja nisu članovi organizacije OFPS a ima prijavljen repertoar i 10 inostranih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava sa kojima organizacija OFPS ima zaključene bilateralne ugovore.

Reviziju raspodele naknada izvršila je renomirana revizorska kuća KPMG doo Beograd.

Za 2022. godinu podneto je ukupno 313 prijava i odjava fonograma i iste su obrađene i unete u bazu fonograma OFPS. Konkretno, dostavljeno je 288 prijava sa ukupno 2.244.000 fonograma, kao i 25 odjava sa 18.500 fonograma, tako da sada baza fonograma OFPS-a ima ukupno 10.537.139 fonograma.

Najemitovaniji fonogrami u 2022. godini bili su: Milimetar-Željko Joksimović, Oh my God-Adele, Van Gogh-Neko te ima, Željko Vasić-No pasaran, Željko Samardžić-Ljubavnik, Senidah-Replay, Saša Kovačević-Bez tebe me nema, Zdravko Čolić-Ničeg nije bilo između nas, Jelena Tomašević-Radio svira za nas, S.A.R.S.-Lutka, Željko Joksimović-Devojka, Harry Styles-As It Was, Ed Sheeran-Shivers, Purple Disco Machine & Sophie and the Giants-In The Dark, Prljavo kazalište-Marina, Zana-Majstor za poljupce, Gibonni-Činim pravu stvar, Novi Fosili-Za dobra stara vremena, Petar Grašo-Ako te pitaju, Plavi orkestar-Ako su to samo bile laži, Riblja Čorba-Ljubav ovde više ne stanuje, Viktorija-Samo teraj ti po svome, Lizzo-About Damn Time, Haustor-Ena i Smak-Daire.

U raspodeli za 2022. godinu od ukupnog broja emitovanja 47.167.840 prepoznato je za nosioce prava 55,04% emitovanja. Od ukupnog broja prepoznatih emitovanja domaći fonogrami čine 59,69%, dok strani čine 40,31%. Dodatno, od ukupnog broja prepoznatih fonograma emitovanja u trajanju preko 90 sekundi čine 93,44% emitovanja, dok 6,56 čine emitovanja ispod 90 sekundi.        

U 2022. godini organizacija OFPS ostvarila je porast prihoda, koji ima tendenciju rasta u narednom periodu.

Pored toga, predstavnici organizacije OFPS aktivno su učestvovali u Radnoj grupi za izradu novog Zakona o autorskom i srodnim pravima. Takođe, organizacija OFPS je učestvovala na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima i konferencijama. Organizacija OFPS podržala je i brojne aktivnosti Unije diskografa Srbije-OFPS, u cilju što efikasnije zaštite prava i interesa proizvođača fonograma.