Perfomance Rights-IFPI

Prihodi na ime prava izvođača činili su 8,6% globalnih prihoda od snimljene muzike u 2022. godini. Oblast prava izvođača ilustruje kako muzika igra vitalnu ulogu u pokretanju mnogo šireg spektra ekonomskih aktivnosti.

IFPI sarađuje sa organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava širom sveta kako bi osigurao da oni koji proizvode i izvode muziku, koja se koristi za javno saopštavanje i emitovanje, budu pošteno nagrađeni za svoj rad.

U većini zemalja, od emitera se traži da plaćaju naknadu umetnicima, producentima i tekstopiscima koji su stvorili muziku koju oni koriste. U zemljama u kojima nisu dodeljena puna prava na naknadu za emitovanje i javno saopštavanje, kao što su SAD i Japan, IFPI i njegovi partneri nastavljaju kampanju.

Pored emitera, snimljenu muziku koristi i širok spektar korisnika — od barova do prodavaca, teretana do noćnih klubova — za privlačenje kupaca, povećanje potrošnje i motivisanje zaposlenih. Ova lica su takođe obavezna u većini zemalja da plate naknadu za muziku koju koriste.

Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, ovlašćene od izdavačkih kuća, prikupljaju prihod od ovih kompanija i distribuiraju ga relevantnim izvođačima i producentima.

Prihodi od korišćenja zvučnih snimaka putem emitovanja i javnog saopštavanja su porasli za 8,8% u 2022. godini, nadovezujući se na rast iz prethodne godine i prevazilazeći nivoe prihoda pre pandemije u ovoj oblasti.