Obaveštenje o potpisivanju ugovora o poslovnoj saradnji između organizacija OFPS i PI

Dana 21.06.2010. godine predsednik Upravnog odbora Organizacije proizvođača fonograma Srbije – OFPS Branislav Stojanović i predsednik Upravnog odbora Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora – PI Živorad Ajdačić, potpisali su Ugovor o poslovnoj saradnji, u skladu sa članom 127. Zakona o autorskom i srodnim pravima.