Sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o elektronskim medijima

Obaveštavamo Vas da je određeno sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o elektronskim medijima. Nacrt zakona objavlјen je na zvaničnoj internet stranici Ministarstva informisanja i telekomunikacija www.mit.gov.rs i na Portalu eKonsultacije www.ekonsultacije.gov.rs. Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu od 7. septembra 2023. godine do 7. oktobra 2023. godine.

U okviru javne rasprave biće organizovana prezentacija i diskusija o Nacrtu zakona putem okruglog stola, koja će se održati 13. septembra u 13:30 u Beogradu u Privrednoj komori Srbije.

Obaveštavamo Vas i da je po zahtevu UDS-a u Nacrt zakona prvi put uvršteno da ubuduće svi komercijalni pružaoci medijskih usluga dužni da emituju minimum 25% domaće muzike na svojim kanalima.