Obaveštenje o poseti delegacije OFPS-a međunarodnoj konferenciji Global performance rights committee

Pod pokroviteljstvom IFPI (međunarodne federacije industrije fonograma) u Parizu je 13. i 14.05.2010. godine, održana konferencija Global Performance Rights Committee na kojoj su prisustvovali predstavnici Organizacije proizvođača fonograma Srbije, predsednik Skupštine Organizacije Mioljub Krsmanović i zamenik direktora Organizacije Aleksandar Radisavljević.

Poziv da prisustvuju navedenom skupu koji je upućen OFPS-u, predstavlja još jedno međunarodno priznanje OFPS-u kao značajnog subjekta na polju zaštite prava proizvođača fonograma u Srbiji i ravnopravnog partnera sa ostalim svetskim kolektivnim organizacijama.

Konferenciji je prisustvovalo preko 90 predstavnika kolektivnih organizacija iz celog sveta.

Na konferenciji su sumirani dosadašnji rezultati sa području srodnih prava i predstavljeni su budući planovi čiji je cilj pre svega unapređenja zaštite srodnih prava kao i međusobne saradnje kolektivnih organizacija.