Poziv reprezentativnim udruženjima korisnika i individualnim korisnicima, za učestvovanje u pregovorima o jedinstvenoj tarifi naknada

Dana 19.02.2010. godine u Službenom glasniku Republike Srbije objavljen je poziv reprezentativnim udruženjima korisnika i individualnim korisnicima, za učestvovanje u pregovorima o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje, reemitovanje i javno saopštavanje fonograma i na njima zabeleženim interpretacijama.

Poziv su zajednički uputili Organizacije proizvođača fonograma Srbije i Organizacije za zaštitu prava interpretatora ”PI” u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

Sadržinu poziva možete da nađete na našem web sajtu.