Obaveštenje o održavanju sastanka između predstavnika Organizacije proizvođača fonograma Srbije i Organizacije za zaštitu prava interpretatora

Dana 20.01.2010. održan je sastanak između predstavnika Organizacije proizvođača fonograma Srbije i Organizacije za zaštitu prava interpretatora – „PI“, čiji je predmet bio usaglašavanje kolektivnih organizacija sa novim Zakonom o autorskom i srodnim pravima odnosno razmatranje predloga jedinstvene tarife naknada koju će dve organizacije ubirati od korisnika.

Na sastanku su u ime Organizacije proizvođača fonograma Srbije prisustvovali predsednik U.O. Branislav Stojanović, direktor Petar Đurić i Slobodan Nešović član U.O.

U ime Organizacije „PI“ sastanku su prisustvovali predsednik UO Živorad Ajdačić, direktor Sanja Graić Stepanović i savetnik za usluge kolektivne zaštite Autorske agencije za Srbiju Aleksandar Cvetković.

Na sastanku je dogovoreno da se razgovori nastave u najskorije vreme.