Obaveštenje o produženju roka za neprepoznate fonograme

Obaveštavamo sve proizvođače fonograma, licencne zastupnike stranih proizvođača fonograma i organizacije sa kojima OFPS ima zaključene bilateralne ugovore da je Upravni odbor Organizacije proizvođača fonograma Srbije, na sednici održanoj dana 17.12.2009. godine, doneo Odluku, kojom je rok za izjašnjavanje o neprepoznatim fonogramima produžen do 31.01.2010. godine.