17.12.2009. Održana sednica Upravnog odbora OFPS-a