ZAKLJUČEN NOVI UGOVOR IZMEĐU ORGANIZACIJA PI I OFPS

ZAKLJUČEN NOVI UGOVOR IZMEĐU ORGANIZACIJA PI I OFPS

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora-PI i Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS su, u skladu sa članom 127. Zakona o autorskom i srodnim pravima, zaključile novi Ugovor o naplati i raspodeli jedinstvene naknade, koji je počeo da se primenjuje od 01.06.2023. godine, čime nastavljaju svoju uspešnu dugogodišnju saradnju započetu 2011. godine.