Poziv članovima O.F.P.S.-a koji nemaju prijavljene fonograme

Predmet: Odluka Upravnog odbora OFPS sa sednice održane dana 07.10.2009. godine

U Beogradu, 19.10.2009. godine

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je Upravni odbor Organizacije proizvođača fonograma Srbije – OFPS, na sednici održanoj dana 07.10.2009. godine doneo odluku, kojom Vas, u skladu sa članom 47. stav 2. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije, poziva da do 31.12.2009. godine prijavite makar jedan proizveden fonogram na teritoriji Republike Srbije.

U protivnom, na osnovu napred navedenog člana Statuta, gubite status člana koji može biti biran u ograne Organizacije i gubite status članstva u Organizaciji.

S poštovanjem,

DIREKTOR OFPS

Petar Đurić, s.r.