IFPI Balkanska regionalna konferencija – Zagreb

Dana 14.03.2023. godine u Zagrebu je održana Balkanska regionalna IFPI konferencija kojoj su prisustvovali predstavnici OFPS, direktor Nikola Vilotić i koordinator za međunarodnu saradnju Aleksandar Radisavljević.

 Pomenutom skupu su prisustvovali i predstavnici kolektivnih organizacija proizvođača fonograma iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Bugarske i Albanije, kao i predstavnici poznatih muzičkih kuća kao što su: Universal Music, Warner Music, Sony Music i Beggars.

 Uz saradnju sa krovnom organizacijom proizvođača fonograma IFPI prezentovani su izveštaji i teme koje se odnose na međusobnu razmenu informacija i iskustava, koja čine osnov za dobru praksu i saradnju kako između kolektivnih organizacija u regionu Balkana tako i za saradnju sa IFPI.