Poziv za uvid u dokumentaciju

UČESNICIMA U RASPODELI

10.08.2009. godine

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je Upravni odbor Organizacije proizvođača fonograma Srbije – O.F.P.S doneo odluku o pravu svakog učesnika u postupku raspodele naknada za period 2008. godina, da izvrši uvid u dokumentaciju u vezi sprovođenja postupka raspodele naknada po podnetoj prijavi, u prostorijama Organizacije, u Beogradu, ulica Tabanovačka br. 27.

Svaki učesnik u postupku ili lice koje on ovlasti ima pravo uvida u dokumentaciju vezanu za postupak raspodele po njegovoj prijavi, u prisustvu komisije za nadzor nad uvidom, koja je u obavezi da svakom učesniku omogući uvid i pruži potrebna objašnjenja u vezi dokumentacije nad kojom se uvid vrši.

Ukoliko ste zainteresovani da izvršite uvid u dokumentaciju vezanu za postupak raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma za period 2008. godina, sproveden po Vašoj prijavi, potrebno je da svoj dolazak pismeno najavite najkasnije dva dana pre dana kada želite da ostvarite uvid u dokumentaciju, a predstavnici Organizacije proizvođača fonograma Srbije će Vas obavestiti o tačnom vremenu kada ćete moći da ostvarite uvid u dokumentaciju.

Istovremeno, obaveštavamo Vas da navedeno pravo možete iskoristiti u periodu između 10.08.2009. godine i 25.08.2009. godine.

Više informacija možete dobiti na web stranici Organizacije.

S poštovanjem,

Za Sektor za pravne poslove OFPS

Snežana Vujović, dipl. pravnik