Regionalna konferencija „Digitalizacija i intelektualna svojina: Kraj ili novi početak“ održana je u Banja Luci dana 17.06.2019. godine

Regionalna konferencija „Digitalizacija i intelektualna svojina: Kraj ili novi početak“ održana je u Banja Luci dana 17.06.2019. godine. O pretnjama i izazovima koje donosi novo doba internet revolucije u oblasti zaštite intelektualne svojine govorili su premijerka Srbije Ana Brnabić i premijer Republike Srpske Radovan Višković, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije Mladen Šarčević, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević, kao i direktor organizacije OFPS Nikola Vilotić i predstavnici najvećih telekomunikacionih kompanija i stručne javnosti iz regiona.

Sony Music će muzičarima omogućiti uvid u podatke o vlasništvu u “realnom vremenu” i mesečne isplate

Kompanija, koju vodi generalni direktor Rob Stringer, iz svog sedišta u Njujorku, pokrenuće ove jeseni preko svog portala za umetnike dva nova načina plaćanja za svoja dela – “Real Time Roialties” (Autorska prava u realnom vremenu) i “Cash Out” (Isplata).

Kompanija kaže da će se uvođenjem ovih novina “omogućiti našim umetnicima i licencinim učesnicima da vide i podignu zaradu brže nego ikada ranije”.

U pismu upućenom umetnicima kompanije Sony Music, koje je dobila kompanija MBV, kompanija Sony Music objašnjava sledeće: „Posle pokretanja ove opcije, autorska prava u realnom vremenu biće vam dostupna uvek i svuda na portalu Sony Music Artist,… pružajući vam, odmah pošto nam stignu mesečni finansijski izveštaji od distribucionih digitalnih provajdera, trenutne informacije o vašim globalnim zaradama i saldu na računu.”

Veruje se da će se „autorskim pravima u realnom vremenu“ eliminisati čekanje na periodična izveštavanja da bi se videle zarade i saldo na računu ”, a umetnici će takođe moći da koriste analitičke alate unutar Sony portala kako bi„ interpretirali podatke o autorskim pravima u realnom vremenu na opsežan i moćan način, te dobili brži uvid u kretanje zarade i donosili odluke na osnovu velikog broja informacija”.

Pri tom, „Isplatom“ umetnicima je omogućeno da podižu celokupan, ili deo, svoje naplative sume, svakog meseca preko portala za umetnike (Artist Portal).

“Nema taksi i naknada za korišćenje usluge Isplate i mi ćemo vršiti isplate prema stanju na računu i iznosa koji nisu povučeni putem Isplate, u skladu s našim uobičajenim rasporedom isplate”, kaže se u pismu koje je kompanija Sony danas uputila umetnicima.

Prihodi za snimanje muzike kompanije Sony dostigli su 2,05 milijardi dolara u periodu od 12 meseci do kraja marta, što je 15,2% više u odnosu na prethodnu godinu. U tom periodu ukupan prihod od naslova dostigao je 3,85 milijardi dolara.

Prošle godine, MBV otkrio je da je Sony Music iznenadio mnoge u umetničkoj i menadžerskoj zajednici svojom politikom u vezi sa podelom profita od učešća u kapitalu Spotify.

Sony Music prodao je 50% svog Spotify uloga za 768 miliona dolara, u 2. kalendarskom kvartalu, prošle godine.

Prilikom isplate dela tog novca umetnicima i naslovima, Sony je prenebregao sve nepotvrđene iznose na računu koje su ove strane “dugovale” – što ukratko znači, da je mnogo više novca završilo u džepovima umetnika.

Nasuprot tome, Warner Music Group izdvojila je novac od prodaje udela kompanije Spotify za  nepotvrđene račune umetnika, zadržavajući kompletan „dug“ u WMG.

Universal Music Group objavila je krajem prošle godine da će takođe, kada proda svoje Spotify akcije, zanemariti nepotvrđene račune umetnika, dok UMG pod (1) tek treba da proda akcije Spotify i pod (2) dostavi dodatne podatke o politici isplaćivanja.

Prošle godine, MBV je otkrio da je Sony Music iznenadio mnoge u umetničkoj i menadžerskoj zajednici svojom politikom u vezi sa podelom profita od učešća u kapitalu kompanije Spotify.

Izvor: www.musicbusinessworldwide.com

Saopštenje za javnost Organizacije proizvođača fonograma Srbije

PREDMET: Saopštenje za javnost Organizacije proizvođača fonograma Srbije – OFPS

Poštovani,

Obaveštavamo javnost da je Organizacija OFPS iz medija saznala za narušeno zdravlje suvlasnice i direktorke TV Kanala 9 iz Novog Sada Maje Pavlović, kao i za tešku finansijsku situaciju Kanala 9.

Imajući u vidu i blokadu računa, obaveštavamo javnost da je organizacija OFPS pokrenula postupak deblokade računa TV Kanala 9, te pozvala zakonskog zastupnika TV Kanala 9 iz Novog Sada Maju Pavlović, na sastanak u narednih 30 dana u prostorijama organizacije OFPS, radi utvrđivanja načina regulisanja naknade za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija od strane Kanala 9.

Takođe, obaveštavamo javnost da je organizacija OFPS Kanalu 9 dostavila odluke Ustavnog suda Srbije na dve pokrenute inicijative za ocenu ustavnosti i zakonitosti tarife, kojima se predmetne inicijative odbacuju.

U Beogradu, dana 06.05.2019. godine

Direktor OFPS
Nikola Vilotić