Zakazana vanredna elektronska sednica Skupštine Organizacije proizvođača fonograma Srbije

Upravni odbor je, u skladu sa Statutom i Poslovnikom Skupštine, a primenjujući neophodne mere zaštite usled pandemije korona virusa (COVID-19), sazvao i zakazao vanrednu elektronsku sednicu Skupštine. Vanredna elektronska sednica Skupštine Organizacije proizvođača fonograma Srbije-OFPS održaće se u nedelju, 31.05.2020. godine u 15h. Po završetku sednice, članovi Organizacije biće obavešteni o svim donetim odlukama.

Objavljen konkurs za isplatu sredstava iz fonda za očuvanje i dalji razvoj muzičke industrije i podršku aktivnim domaćim proizvođačima fonograma i nosiocima prava

Odlukom Upravnog odbora od 25.05.2020. godine raspisan je konkurs za isplatu sredstava iz fonda za očuvanje i dalji razvoj muzičke industrije i podršku aktivnim domaćim proizvođačima fonograma i nosiocima prava putem kojeg se želi podstaći opstanak i dalji razvoj muzičke industrije i pružiti podrška aktivnim domaćim proizvođačima fonograma i nosiocima prava na teritoriji Republike Srbije ugroženih epidemijom korona virusa (COVID-19).

Apple Music je dostupan u Srbiji na svim platformama

Apple Music omogućava vam šest meseci besplatnog korišćenja uz nov ili postojeći Apple nalog, pod uslovom da promociju već niste iskoristili. Nov Apple nalog otvara se besplatno, takođe.

Ono što izdvaja Apple Music od svih ostalih servisa je prvenstveno galerija od preko 60 miliona numera i to po ceni od 4,99 dolara mesečno. To je niže od svih drugih servisa, koji su u ponudi u Evropi i u Srbiji.

Apple Music možete preuzeti za Android ili za iPhone tj. iPad i uživajte u muzici, radio programu, podkastima i drugim audio-muzičkim sadržajima besplatno!

Saopštenje, Sokoj, OFPS i PI

Poštovani,

Organizacija muzičkih autora-Sokoj,  Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS, i Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora-PI ovom prilikom obaveštavaju svoje korisnike i javnost, da su, u ovom teškom trenutku za našu državu, građane i privredu donele odgovarajuće odluke.

Najpre, odobrili smo umanjenje računa od 50% za mesec mart 2020. godine, i to na već odobrene popuste, za sledeće vrste korisnika:

 • ugostitelјski objekti (restorani, kafei, kafići, internet kafei, bašte, kiosci brze hrane koji poseduju prostor za smeštaj gostiju);
 • objekti za priređivanje igara na sreću (kladionice, kockarnice i slično);
 • diskoteke, klubovi, splavovi i u drugi slični ugostitelјski objekti, koji imaju radno vreme posle 01:00 časova;
 • trgovine na veliko i malo (butici, prodavnice muzičkih uređaja, audio i video nosača, kiosci brze hrane koji ne poseduju deo za smeštaj gostiju, saloni automobila, nameštaja i izložbeno prodajni prostori i sl.);
 • veliki komercijalni prostori (hoteli i pansioni, robne kuće, trgovinski centri, rehabilitacioni centri, banjska lečilišta i sve specijalne bolnice koje svoje kapacitete koriste u komercijalne svrhe);
 • ostali korisnici za koje javno saopštavanje nije od posebnog značaja za obavlјanje delatnosti (muzeji, galerije, sportske sale, video klubovi, CD klubovi, filijale banaka, pošta, sajmovi, stadioni, kulturne, političke i sportske manifestacije, kancelarijski prostori, komercijalni prostori do 1500 m2 (hoteli, bazeni, garaže, parkirališta), medicinske ustanove i sl.); 
 • ostali korisnici za koje je javno saopštavanje od suštinskog značaja za obavlјanje delatnosti (aerobik centri, fitnes programi, klizališta, dečije igraonice, plesne škole, akva parkovi, luna parkovi, modne revije, koncerti, sabori, muzičke manifestacije i festivali, zabave, maturske večeri i sl.);
 • holovi, recepcije i slično;
 • prevozna sredstva;
 • pozorišta, bioskopi, bilijar sale i slično.

Zatim, svim korisnicima odobravamo produženi rok plaćanja od 45 dana.

Doneli smo odluku i da obustavimo sve aktivnosti naših zastupnika na terenu – kontrolora, a najveći broj zaposlenih smo uputili na rad od kuće, kako bi smo pomogli sprečavanju dalјeg širenja epidemije.

Naše organizacije će i dalјe pratiti situaciju i u aprilu doneti naknadne odluke u skladu sa merama Vlade Republike Srbije i realnom ekonomskom stanju u državi. 

S poštovanjem,

Organizacije Sokoj, OFPS i PI

Obaveštenje

Poštovani,

Zbog novonastale situacije u vezi korona virusa, a prateći instrukcije državnih organa i nadležnih zdravstvenih organa,

obaveštavamo nosioce prava i korisnike da sve informacije mogu dobiti na sajtu OFPS, putem mejl adrese info@ofps.org.rs, kao i na brojeve telefona 011/404-9090, 404-9091, 404-9092.

Hvala na razumevanju,

Organizacija proizvođača fonograma Srbije

                                                                          

                                     

Demanti Organizacije proizvođača fonograma Srbije

Demanti

Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS ovim putem daje demanti u vezi sa jučerašnjim objavljivanjem teksta u kom je navedeno da je Privredni apelacioni sud po tužbi Maje Pavlović direktorke Kanala 9 iz Novog Sada utvrdio da je minimalna naknada OFPS-u i SOKOJ-u previsoka i da televizija Kanal 9 iz Novog Sad nije dužna da plaća minimalnu naknadu za emitovanje organizacijama OFPS i Sokoj.

Organizacija OFPS izjavljuje da su ovi navodi netačni i neistiniti. Organizacija OFPS je protiv Kanala 9 vodila nekoliko sudskih postupaka u kojima je doneto više pravnosnažnih presuda u korist organizacije OFPS, a postoji samo jedna u kojoj je delimično usvojen tužbeni zahtev organizacije OFPS, čime je delimično preinačena prvostepena presuda Privrednog suda u Beogradu.

Organizacija OFPS ne komentariše u javnosti sudske presude i poštuje apsolutno sve sudske odluke, a u slučaju da smatra da su pojedine sudske presude donete suprotno zakonu, uložiće odgovarajući pravni lek i tražiće adekvatnu pravnu zaštitu, u skladu sa zakonom i pozitivnim propisima Republike Srbije.

Naglašavamo da je jedino Ustavni sud Republike Srbije, a ne i Privredni apelacioni sud, isključivo nadležan za utvrđivanje usklađenosti opštih akata, te i tarife organizacije OFPS, sa zakonima i Ustavom. Ustavni sud je već dva puta, 2016. i 2017. godine, doneo odluke kojima je utvrdio da je tarifa za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija zakonita i ustavna, te da je i obračun minimalne naknade za emitovanje, u skladu sa zakonima i Ustavom Republike Srbije.

Ovim putem ujedno obaveštavamo javnost da je u međuvremenu zaključen sporazum između Kanala 9 i organizacije OFPS kojim je regulisano izmirenje dosadašnjih dugovanja Kanala 9, kao i budućih obaveza, u skladu sa opštim aktima organizacije OFPS. Ovim sporazumom su se ugovorne strane saglasile da se svi raniji nesporazumi i svi sudski postupci okončaju i da se reše mirno međusobnim dogovorom u skladu sa važećim opštim aktima organizacije OFPS. Ovim putem organizacija OFPS pozdravlja odluku Kanala 9 da sve svoje odnose i saradnju sa organizacijom OFPS, kako za prošli, tako i za budući period, rešava međusobnim dogovorom i sporazumom, na miran i pozitivan način, a ne preko sudskih institucija.

Poziv za kulturne namene

Na osnovu člana 31. i 45. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije – OFPS i člana 5. stav 2. Plana raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma, a u skladu sa odredbama člana 184. stav 4. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“, broj 104/09, 99/11, 119/12, 29/16-Odluka USS i 66/19), direktor Organizacije proizvođača fonograma Srbije – OFPS dana 30.01.2020. godine upućuje

JAVNI POZIV

Direktor Organizacije proizvođača fonograma Srbije – OFPS poziva zainteresovana lica da podnesu zahtev za dodelu sredstava za kulturne namene.

U skladu sa članom 5. stav 2. tačka 1. Plana raspodele, 10% fonda za kulturne namene izdvaja se za organizaciju muzičkih festivala, koncerata, tribina, panela, manifestacija u oblasti ozbiljne, klasične, džez, tradicionalne narodne, instrumentalne, rokenrol, pop muzike i sl. ili manifestacija na kojima se dodeljuju kulturne i muzičke nagrade i sl., za podsticaj prodavnicama koje prevashodno vrše prodaju i promociju domaćih fizičkih nosača zvuka (vinil ploča, CD-compact disc i sl.) koje u svojoj ponudi imaju minimum 100 domaćih fizičkih nosača zvuka, kao i za izdavanje novih domaćih izdanja na nosačima zvuka (vinil ploča, CD-compact disc i sl.) iz oblasti ozbiljne, klasične, džez, tradicionalne narodne, instrumentalne, rokenrol ili pop muzike i sl.

Da bi učestvovao u raspodeli sredstava za kulturne namene, svaki podnosilac je dužan da uz prijavu dostavi:

 • Podatke o licu (fizičkom ili pravnom) koje podnosi zahtev;
 • Detaljan opis i specifikaciju troškova muzičkog festivala, koncerta, tribine, panela, manifestacije, rada prodavnice koja vrši prodaju i promociju domaćih fizičkih nosača zvuka, novih domaćih izdanja na nosačima zvuka i sl.

Prijave se podnose Organizaciji proizvođača fonograma Srbije – OFPS, Ulica Dečanska br. 14, Beograd, kao i putem mejla na e-mail adresu info@ofps.org.rs, u roku od 60 dana od dana objavljivanja poziva, odnosno najkasnije do 30.03.2020. godine.

Nepotpune i prijave podnete posle utvrđenog roka neće biti predmet razmatranja.

Rok za realizaciju je 31.12.2020. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na brojeve: 011/4049090, 011/4049091, i 011/4049092 ili e-mailom: info@ofps.org.rs.

Ovaj poziv objavljuje se u dnevnom listu Politika i na internet stranici organizacije OFPS.

Direktor organizacije OFPS

Nikola Vilotić, s.r.