Svetski dan muzike, 21.jun, u 120 zemalja sveta danas se proslavlja kao Svetski dan muzike.

Dana 21. juna širom sveta se obeležava Festival muzike (Fête de la musique), to jest Svetski dan muzike. Ideja o Svetskom danu muzike nastala je 1976. godine u Francuskoj.

Američki muzičar Joel Cohen, tada zaposlen na jednom francuskom radiju, predložio je celonoćnu muzičku proslavu prvog dana leta koji je najduži dan u godini.

Njegovu je ideju pet godina kasnije prihvatio tadašnji francuski ministar kulture Jack Lang, a prva proslava pod nazivom Fête de la Musique (Festival muzike) je održana 21. juna 1982. u Parizu.

Od tada do danas muzički susreti i besplatni nastupi amaterskih i profesionalnih muzičara povodom Svetskoga dana muzike i prvoga dana leta počeli su se organizovati u više od 460 gradova u 120 zemalja na svim kontinentima.

Koncerti se ovog dana održavaju na ulicama, trgovima, parkovima, dvorištima, hodnicima…

U svakom slučaju neka vam ovaj dan ne prođe bez muzike!

Doneta Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava

Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj dana 20. aprila 2022. godine, doneta je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava, koja stupa na snagu 29. aprila 2022. godine. Posle više od 10 godina od usvajanja prvobitne Uredbe o utvrđivanju liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade, donete su njene Izmene, na osnovu kojih će svi nosioci prava, muzički i filmski autori, interpretatori, proizvođači fonograma i reprografi, moći da ostvare prava garantovana Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

20 godina postojanja organizacije OFPS

Organizacija proizvođača fonograma Srbije – OFPS dana 20.02.2022. godine obeležava 20 godina postojanja, odnosno 20 godina od zaključenja Ugovora o osnivanju organizacije. U proteklih 20 godina, organizacija OFPS nastojala je da na najbolji mogući način izvrši svoj zadatak i u što većoj meri doprinese uspešnom i efikasnom kolektivnom ostvarivanju prava proizvođača fonograma, čemu će bezrezervno težiti i u budućnosti.

Počev od svog osnivanja, organizacija se tokom godina razvijala i menjala u cilju uspešnog prilagođavanja promenama, kako na domaćem tako i na svetskom muzičkom tržištu, da bi danas predstavljala jednu modernu i priznatu organizaciju koja sa uspehom obavlja svoj zadatak i misiju koja joj je poverena.

Pored velikog broja članova (preko 90) i nosilaca prava koji nisu članovi, a poverili su joj ostvarivanje svojih prava, vrši kolektivno ostvarivanje prava inostranih proizvođača fonograma, kako preko zaključenih bilateralnih ugovora sa inostranim organizacijama, tako i preko domaćih zastupnika inostranog repertoara.

Po peti put obnovljena dozvola za kolektivno ostvarivanje prava proizvođača fonograma 2020. godine, kao i stupanje u članstvo Međunarodne federacije fonogramske industrije – IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), 2017. godine, ukazuju na činjenicu da organizacija OFPS na najbolji način sprovodi kolektivno ostvarivanje prava proizvođača fonograma, kako domaćih tako i inostranih.