U skladu sa odredbom člana 200.Zakona o radu

                                                                       O.F.P.S.

 

Organizacija proizvođača fonograma Srbije

           

Raspisuje konkurs

Za neograničen broj zastupnika za teritoriju Beograda i cele Srbije, po Ugovoru o zastupanju.

Sve informacije možete dobiti na tel. 011/4049090, 011/4049091, 011/4049092

Kratku biografiju slati na adresu O.F.P.S.-a, Masarikova 5, XIX sprat poštanski fah 261, ili na

e-mail: info@ofps.org.rs

Prijem zastupnika na terenu vrši se tokom cele godine .


© 2009 OFPS
powered by Webcentric