Zakonska osnova

Ovde možete pogledati odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima koje se odnose na rad naše organizacije i rešenje Zavoda za intelektualnu svojinu kojim je obnovljena dozvola za obavljanje delatnosti organizaciji OFPS.

 

Organizacija OFPS, obavlja delatnost po ovlašćenju Saveznog zavoda za intelektualnu svojinu, broj 2269-2/02 od 14.6.2002.godine, koje je obnovljeno rešenjem Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije br.5494/1-05 od 13. 04. 2005. godine i rešenjem br: 1049/10/2 od 11.05.2010. godine, kao i na osnovu rešenja o registraciji poslovnog udruženja, koje je Trgovinski sud u Beogradu doneo pod oznakom VII Fi.br.8491/02, zatim rešenja Agencije za privredne registre BD. 38960/2005 od 27.06.2005. godine i rešenja Agencije za privredne registre BU 6211/2010 od 11.06.2010. godine, kojim je organizacija OFPS upisana u registar udruženja.

 

Rešenjem Zavoda za intelektualnu svojinu br:021-2015/2544-05 od 14.04.2015.godine, obnovljena je dozvola za obavljanje delatnosti organizaciji OFPS na period od 5 godina, počevši od 14.04.2015.godine, što je objavljeno u Službenom glasniku RS broj 40-2015.godine

 

 

Rešenje Agencije za privredne registre o upisu OFPS-a u registar udruženja.

 

 

 

 


© 2009 OFPS
powered by Webcentric