Kontakt

Organizacija proizvođača fonograma Srbije

 

Adresa:

Dečanska 14, IV sprat,poštanski fah 261,11000 Beograd, Srbija
Ovlašćeno lice: Petar Đurić

pib:100161448

matični broj:17410270

šifra delatnosti:91120

tekući račun:Banka Intesa 160-324956-58


Tel/fax:

 011/ 40490-90, 40490-91

e-mail: info@ofps.org.rs

 

 

Radno vreme: ponedeljak-petak, 08h – 16h

 Dodatni brojevi telefona: 011/ 40490-92, 40490-93

Kontakt forma
CAPTCHA image for SPAM prevention Ukoliko ne možete da pročitate tekst, molimo Vas, kliknite ovde.

© 2009 OFPS
powered by Webcentric