Ko smo i šta radimo

Organizacija proizvođača fonograma Srbije je kolektivna organizacija koja se bavi zaštitom prava proizvođača fonograma. Osnovana je i postupa u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima (Sl. glasnik broj 104/2009,99/2011,119/2012) i Rešenjem Zavoda za intelektualnu svojinu.

 

U skladu sa Zakonom, svako ko javno saopštava ili emituje muziku dužan je da za to  plati naknadu izdavaču/proizvođaču fonograma. Radi bolje zaštite sopstvenih prava, izdavači/proizvođači fonograma u Srbiji su stvorili organizaciju koja će zastupati njihove interese,a to smo mi.

 

Naš zadatak je zaštita interesa proizvođača fonograma i prikupljanje naknada za korišćenje muzike koja se zatim raspodeljuje proizvođačima fonograma.

 

Muzika predstavlja vid duhovne tvorevine autora koja da bi se reprodukovala i umnožavala neophodno je da se snimi na nosač zvuka (CD, kaseta...itd). Proizvođači fonograma su ti koji svojim sredstvima i u svojoj organizaciji snimaju albume a zatim ih  umnožavaju da bi mi mogli da uživamo u pesmama naših omiljenih grupa.

 

Muzika koju stvori autor teško da može da se zamisli bez izdavača koji će je plasirati svetu.

 

Kada se koristi nečije pravo svojine, obaveza je da se za to plati određena naknada. Pravo izdavača/proizvođača fonograma takođe predstavlja jedan vid svojine i to je intelektualna svojina. U pitanju je pravo čije korišćenje takođe treba platiti. Poštujmo prava izdavača.

 


© 2009 OFPS
powered by Webcentric