Savet za nadzor i sprovodjenje ugovora (u daljem tekstu: Savet) je instrument usaglašavanja stavova ugovornih strana, Organizacije proizvođača fongorama Srbije - OFPS i Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora - PI, o bitnim pitanjima iz primene Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade, kao i način ostvarivanja nadzora nad sprovođenjem ugovora.Delegaciju OFPS u Savetu čine:Branislav Stojanović

Slobodan Nešović
Nikola Vilotić
Petar Đurić


Delegaciju PI u Savetu čine:


Živorad Ajdačić
Aleksandar Cvetković
Sanja Graić - Stepanović

 


© 2009 OFPS
powered by Webcentric