Poziv za prijavu repertoara za 2016.godinu

Članom 4. stav 6. Plana raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma propisano da je svaki nosilac prava, da bi učestvovao u raspodeli za određenu godinu, dužan da prijavi fonograme Organizaciji proizvođača fonograma Srbije-OFPS najkasnije do 15.03. naredne godine. Dakle, da biste, za one fonograme koje prethodno niste prijavili organizaciji OFPS, mogli da učestvujete u raspodeli prikupljene naknade tokom 2016. godine, potrebno je da iste prijavite najkasnije do 15.03.2017. godine.

 

Poziv za prijavu za market šer

Pozivamo sve nosioce prava,odnosno sve članove i one nosioce prava koji nisu članovi,ali su prijavili repertoar organizaciji OFPS da najkasnije do 31.03.2017. godine Organizaciji proizvođača fonograma Srbije-OFPS, u skladu sa Planom raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma, dostave ispravnu prijavu za market šer za 2016. godinu, koja će sadržati popunjen Formular za prijavu za market šer, koji možete pronaći ovde, popunjenu Specifikaciju fonograma uz prijavu za market šer, čiji model možete pronaći ovde, kao i ostalu dokumentaciju propisanu Planom raspodele, kojom dokazuju izvršenu fizičku prodaju i digitalnu distribuciju u 2016. godini.

 

Za sva eventualna pitanja i nejasnoće budite slobodni da nas kontaktirate telefonskim putem 011/4049090 ili putem e-maila: info@ofps.org.rs.

 

POZIV ZA NOSIOCE PRAVA KOJI NISU ČLANOVI OFPS

 

Pozivaju se svi nosioci prava proizvođača fonograma, koji nisu članovi organizacije OFPS, da prijave za market šer sa pratećom dokumentacijom dostave do 30.04.2016. godine, kako bi ravnopravno sa članovima organizacije OFPS učestvovali u raspodeli za 2015. godinu. Na ovoj internet stranici možete pronaći sve relevantne informacije u vezi sa podnošenjem prijave za market šer sadržane u Planu raspodele, kao i obrasce za podnošenje prijave. Za sva eventualna pitanja i nejasnoće budite slobodni da nas kontaktirate telefonskim putem 011/4049090 ili putem e-maila: info@ofps.org.rs.

 

 


© 2009 OFPS
powered by Webcentric