Poziv za prijavu repertoara za 2017.godinu

 

Članom 4. stav 8. Plana raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma propisano da je svaki nosilac prava, da bi učestvovao u raspodeli za određenu godinu, dužan da prijavi fonograme Organizaciji proizvođača fonograma Srbije-OFPS najkasnije do 15.03. naredne godine. Dakle, da biste, za one fonograme koje prethodno niste prijavili organizaciji OFPS, mogli da učestvujete u raspodeli prikupljene naknade tokom 2017. godine, potrebno je da iste prijavite najkasnije do 15.03.2018. godine.

 

Poziv za prijavu repertoara za 2016.godinu

 

Članom 4. stav 6. Plana raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma propisano da je svaki nosilac prava, da bi učestvovao u raspodeli za određenu godinu, dužan da prijavi fonograme Organizaciji proizvođača fonograma Srbije-OFPS najkasnije do 15.03. naredne godine. Dakle, da biste, za one fonograme koje prethodno niste prijavili organizaciji OFPS, mogli da učestvujete u raspodeli prikupljene naknade tokom 2016. godine, potrebno je da iste prijavite najkasnije do 15.03.2017. godine.

 


© 2009 OFPS
powered by Webcentric