Vizit karta

 

Organizacija proizvođača fonograma Srbije – O.F.P.S.
Masarikova 5,XIX sprat,poštanski fah 261,Palata Beograd
11000 Beograd
Tel: (+381 11) 40490-90; 40490-91; 40490-92; 40490-93
e-mail: info@ofps.org.rs
www.ofps.org.rs
radno vreme organizacije
8-16h, ponedeljak-petak

 

Petar Đurić
Direktor O.F.P.S.-a
e-mail: direktor@ofps.org.rs

 

Nikola Vilotić

zamenik direktora O.F.P.S.-a

 

Sektor za pravne poslove

e-mail:pravni.sektor@ofps.org.rs

pomoćnik direktora za pravne poslove

Nikola Vilotić

e-mail:nikola.vilotic@ofps.org.rs

 

Sektor za emitovanje i reemitovanje
e-mail:sektor.emitera@ofps.org.rs
pomoćnik direktora za emitovanje i reemitovanje

Uroš Lučić

e-mail: uros.lucic@ofps.org.rs

 

Sektor za obradu košuljica i fonograma

e-mail:kosuljice@ofps.org.rs

pomoćnik direktora za obradu košuljica i fonograma, koordinator za međunarodnu saradnju

Aleksandar Radisavljević

e-mail:alex.r@ofps.org.rs

 

 

Sektor za javno saopštavanje
pomoćnik direktora za javno saopštavanje
Gordana Čubrilo
e-mail: gordana@ofps.org.rs

 

Samostalna služba za kontrolu i evidentiranje
šef samostalne službe za kontrolu i evidentiranje,primedbe na rad zastupnika i zalbe:
Dragan Paunović
e-mail: paun@ofps.org.rs

 

Sektor za računovodstvene i knjigovodstvene poslove
pomoćnik direktora za računovodstvene i knjigovodstvene poslove
Dragana Dišić
e-mail: draganadisic@ofps.org.rs

 

Sektor za opšte poslove
pomoćnik direktora za opšte poslove
Danijela Knežević
e-mail: danijela@ofps.org.rs

 

Aleksandar Jovanović

Portparol OFPS

e-mail:aleksandar.jovanovic@ofps.org.rs

 

 

Za sve primedbe na rad O.F.P.S.-a možete se pismeno obratiti na e-mail: zalba@ofps.org.rs© 2009 OFPS
powered by Webcentric