Pojedinačna vest

30.10.2017.

Formirana Grupacija organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

Dana 27.10.2017. godine u okviru Privredne komore Srbije formirana je Grupacija organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, čiji su članovi sve kolektivne organizacije na teritoriji Republike Srbije. Na konstitutivnoj sednici direktor Organizacije proizvođača fonograma Srbije - OFPS Petar Đurić izabran je za zamenika predsednika Grupacije.


© 2009 OFPS
powered by Webcentric