Pojedinačna vest

25.07.2017.

Sastanak delegacija IFPI i OFPS u Londonu 19.07.2017.godine

Predstavnici organizacije OFPS, potpredsednik Upravnog odbora gospodin Mioljub Krsmanović i Koordinator za međunarodnu saradnju gospodin Aleksandar Radisavljević su 19.07.2017. godine prisustvovali sastanku u Londonu, u sedištu IFPI na kojem su razmatrani sprovođenje preporuka IFPI, novousvojeni Statut i Plan Raspodele OFPS, saglasno skupštinskim odlukama od 09.06.2017. godine.

Sa strane IFPI sastanku su prisustvovali gospodin  Lauri Rechardt - Direktor za licenciranje i pravnu politiku,  gospođa Ieva Platpere - Pravni savetnik i gospodin Istvan Fancsik - Saradnik pravnog savetnika.

IFPI je konstatovao da je OFPS svojim dosadašnjim radom i postupanjem, kao i kroz novousvojeni Statut i Plan raspodele ispunio sve preporuke koje je predložio IFPI na prethodnim sastancima, koje su u domenu organizacije OFPS.


Time su stvoreni uslovi za prijem OFPS u članstvo u IFPI što će se u narednom periodu sprovesti.


© 2009 OFPS
powered by Webcentric