Pojedinačna vest

03.02.2017.

Preostali neprepoznati fonogrami za 2015. godinu

 

1.Preostali neprepoznati fonogrami za 2015.godinu

 

U skladu sa odredbama Plana raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma, organizacija OFPS poziva nosioce prava da najkasnije 60 dana pre isteka roka za dostavljanja obrazloženog obračuna za raspodelu za 2016. godinu, odnosno najkasnije do 03.05.2017. godine,  iz liste preostalih neprepoznatih fonograma čiji nosilac prava nije utvrđen obeleže fonograme za koje smatraju da su vlasnici ili nosioci prava i da organizaciji OFPS dostave CD sa obeleženim fonogramima.


© 2009 OFPS
powered by Webcentric