Zašto prijava

Muzika je nečije vlasništvo. Ona postaje dostupna ljudima kada se snimi na nosač zvuka koji zatim puštamo na našim muzičkim uređajima ili ih puštaju radio i TV stanice. Kada ne bi bilo izdavača, ne bismo mogli da kupujemo muzičke diskove naših omiljenih grupa. Izdavači ulažu novac i trud da bi proizveli i umnožavali nosače zvuka.

 

Prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima ( član 187.stav1.) korisnici su dužni da pribave dozvolu za korišćenje predmeta zaštite. Korisnik je pravno ili fizičko lice koje na teritoriji Republike Srbije obavljajući svoju registrovanu delatnost javno koristi repertoar O.F.P.S.-a.

 

Ukoliko puštate muziku u prostorima gde obavljate registrovanu delatnost, izvršite Vašu zakonsku obavezu i prijavite se.© 2009 OFPS
powered by Webcentric