Reemitovanje

Kablovski reemiter je dužan da dostavi izveštaj o broju domaćinstava/priključaka, kao i popis radio i TV kanala koje reemituje do 15.-og u mesecu za prethodni mesec.


© 2009 OFPS
powered by Webcentric