Tarifa

Tarifa je naknada koju OFPS naplaćuje korisnicima u vidu jedinstvanog iznosa koji je dat na godišnjem nivou. Visina naknade zavisi od vrste delatnosti koja se obavlja. Iznosi su dati bez obračuna PDV.

 

Za download kompletne tarife kliknite ovde


© 2009 OFPS
powered by Webcentric