Tarifa

Tarifa je naknada koju OFPS naplaćuje korisnicima u vidu jedinstvanog iznosa koji je dat na godišnjem nivou. Visina naknade zavisi od vrste delatnosti koja se obavlja. Iznosi su dati bez obračuna PDV.

 

Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS


© 2009 OFPS
powered by Webcentric