Dostupno samo clanovima organizacije


Poziv za prijavu za market šer

Pozivamo sve nosioce prava da najkasnije do 31.03.2017. godine Organizaciji proizvođača fonograma Srbije-OFPS, u skladu sa Planom raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma, dostave ispravnu prijavu za market šer za 2016. godinu, koja će sadržati popunjen Formular za prijavu za market šer, koji možete pronaći ovde, popunjenu Specifikaciju fonograma uz prijavu za market šer, čiji model možete pronaći ovde, kao i ostalu dokumentaciju propisanu Planom raspodele, kojom dokazuju izvršenu fizičku prodaju i digitalnu distribuciju u 2016. godini.

 

Za sva eventualna pitanja i nejasnoće budite slobodni da nas kontaktirate telefonskim putem 011/4049090 ili putem e-maila: info@ofps.org.rs.


© 2009 OFPS
powered by Webcentric