Nosioci prava koji su prijavili repertoar Organizaciji proizvođača fonograma Srbije, a nisu članovi organizacije su:

 

- Acrobat film doo

- Kolorton print doo

- Futel doo

- Aleksandar Radulović

- Tin Drum Music d.o.o.

- DH music

- Hasan Dudić

- Ceca Music doo

- Top Manifest 011

- Mist Enterprises

 


© 2009 OFPS
powered by Webcentric